• 351 registrovaných škol
 • 4836 studijních programů
 • 6259 dostupných měst
 • 147 dostupných oborů či zaměření
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

O nás

V současné době je Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů moderní a respektovanou vzdělávací a vědeckovýzkumnou institucí s více než 4000 studenty a 300 zaměstnanci, s pevným místem na domácím i mezinárodní scéně.

Studijní programy (53)

 • Název programu:
 • Obor:
 • Typ programu:
 • Forma studia:
 • Rostlinná produkce
 • Biomedicínské technologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Chov hospodářských zvířat
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Chovatelství
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Pěstování rostlin
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Rostlinolékařství
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Ekologické zemědělství
 • Biomedicínské technologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Agriculture and Food
 • Potravinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Zahradnictví
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Produkční a okrasné zahradnictví
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Zahradní a krajinářské úpravy
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Trávníkářství
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Chov koní
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Speciální chovy
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Kynologie
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Rybářství a akvaristika
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Kvalita produkce
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Výživa a potraviny
 • Potravinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
 • Agrobiologie
 • Bc.
 • Prezenční
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Veřejná správa v zemědělství a krajině
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Rozvoj venkova
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Sustainable Use of Natural Resources
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Rostlinná produkce
 • Potravinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Živočišná produkce
 • Agrobiologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Výživa a ochrana rostlin
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Rostlinolékařství
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Zemědělství
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Ekologické zemědělství
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Sustainable Agriculture and Food Security
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Produkční zahradnictví
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Zahradní tvorba
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Zájmové chovy zvířat
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Rybářství a akvaristika
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Výživa zvířat a dietetika
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Kvalita a zpracování zemědělských produktů
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Výživa a potraviny
 • Potravinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Rozvoj venkovského prostoru
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Technologie zpracování a využití odpadů
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Hodnocení a ochrana půdy
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Natural Resources and Environment
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Biotechnologie a šlechtění rostlin
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Biotechnologie a šlechtění zvířat
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Reprodukční biotechnologie
 • Biologie
 • Ing.
 • Prezenční
 • Obecná produkce rostlinná
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Speciální produkce rostlinná
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Obecná zootechnika
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Speciální zootechnika
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Zemědělská chemie
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Biologie
 • Ph.D.
 • Prezenční

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Copyright © 2020 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Grafiku vytvořil Tomáš Hlad.