• 351 registrovaných škol
 • 4836 studijních programů
 • 6259 dostupných měst
 • 147 dostupných oborů či zaměření
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

O nás

Fakulta odvozuje svoje počátky od roku 1918, a v novodobé historii byla jako FLD ustavena na základě souhlasu Akreditační komise MŠMT a schválením Akademickým senátem ČZU. Fakulta se člení na 9 kateder, které pokrývají celou oblast vzdělání, vědy a spolupráce s praxí v oblasti lesnictví a dřevařství a na další pracoviště.

Studijní programy (21)

 • Název programu:
 • Obor:
 • Typ programu:
 • Forma studia:
 • Lesnictví
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Dřevařství
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Provoz a řízení myslivosti
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Forestry
 • Lesnictví a dřevařství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Lesní inženýrství
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Dřevařské inženýrství
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Dřevařské konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Forestry, Water and Landscape management
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Tropical Forestry and Agroforestry
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Global Change Forestry
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Protipožární ochrana lesa, dřevených materiálů a materiálů na bázi dřeva
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Hospodářská úprava lesa
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Ochrana lesů a myslivost
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Pěstování lesa
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Bgiologie lesa
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství
 • Lesnictví a dřevařství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Copyright © 2020 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Grafiku vytvořil Tomáš Hlad.