• 351 registrovaných škol
 • 4836 studijních programů
 • 6259 dostupných měst
 • 147 dostupných oborů či zaměření
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

O nás

FŽP ČZU v Praze byla založena 1. července 2007. Člení se dle odborné specializace na šest kateder. Realizuje třístupňový systém studia a nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorskémstupni studia.

Studijní programy (25)

 • Název programu:
 • Obor:
 • Typ programu:
 • Forma studia:
 • Úpravy vodního režimu krajiny
 • Krajinářství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Nature Conservation
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Landscape Planning
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Prostorové plánování
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Regionální enviromentální správa
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Voda v krajině
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Ekologie
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Environmentální modelování
 • Krajinářství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Vodní hospodářství
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Aplikovaná ekologie
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Enviromental Geosciences
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Enviromentální modelování
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Enviromental Modelling
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Krajinné a pozemkové úpravy
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Krajinné inženýrství
 • Krajinářství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Ochrana přírody
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Prezenční
 • Enviromental Data Science
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Enviromental Engineering
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Geographic information systems and Remote sensing in Enviromental Sciences
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční
 • Krajinářství
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Územní plánování
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Územní technická a správní služba
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Aplikovaná ekologie
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Prezenční

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Copyright © 2020 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Grafiku vytvořil Tomáš Hlad.