• 351 registrovaných škol
 • 4836 studijních programů
 • 6259 dostupných měst
 • 147 dostupných oborů či zaměření
Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta

O nás

Technická fakulta byla založena v rámci ustanovené Vysoké školy zemědělské v roce 1952 pod původním názvem Mechanizační fakulta. Od 1.1.1995 je součástí přejmenované České zemědělské univerzity v Praze. Po dobu působení vychovala Technická fakulta v prezenčním (denním) a kombinovaném (dálkovém) studiu více jak 8000 absolventů. Pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, expertizní a poradenské činnosti.

Studijní programy (22)

 • Název programu:
 • Obor:
 • Typ programu:
 • Forma studia:
 • Zemědělská technika
 • Krajinářství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Silniční a mětská automobilová doprava
 • Dopravní inženýrství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Technologie zařízení staveb
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Ekonomika a řízení podnik
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu
 • Informatika
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Inženýrství údržby
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Kombinovaná
 • Agricultural Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Zemědělská technika
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Silniční a mětská automobilová doprava
 • Dopravní inženýrství
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Technologie zařízení staveb
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Ekonomika a řízení podnik
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu
 • Informatika
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Inženýrství údržby
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Kombinovaná
 • Technology and Enviromental Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Energetika
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Technika výrobních procesů
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Prezenční
 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Prezenční

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Copyright © 2020 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Grafiku vytvořil Tomáš Hlad.