• 351 registrovaných škol
 • 4836 studijních programů
 • 6259 dostupných měst
 • 147 dostupných oborů či zaměření
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

O nás

Naším posláním je vychovávat odborníky se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Podíl vědecko-výzkumné činnosti naší fakulty v posledních letech výrazně vzrostl. Výzkum je zaměřen na řešení teoretických i aplikovaných problémů stavební praxe, podporovaných grantovými systémy ČR nebo EU.

Studijní programy (43)

 • Název programu:
 • Obor:
 • Typ programu:
 • Forma studia:
 • Stavební inženýrství
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Stavitelství
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Geodézie a kartografie
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Civil Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Bc.
 • Prezenční
 • Konstrukce pozemních staveb
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Dopravní inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Vodní hosodářství a vodní stavby
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Inženýrství životního prostředí
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Projektový management a inženýring
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Materiálové inženýrství
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Stavební management
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Integrální bezpečnost staveb
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství
 • Ing.arch.
 • Prezenční
 • Inženýrská geodézie
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Geomatika
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Budovy a prostředí
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Inteligentní budovy
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Building Structures
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Stavební inženýrství
 • Ing.
 • Prezenční
 • Physical and Material Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Inženýrství životního prostředí
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Enviromental Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Konstrukce dopravní stavby
 • Dopravní inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Building and Structural Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Mathematics in Civil Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Pozemní stavby
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Building Enginering
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Stavební management a inženýrství
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Construction Management and Engineering
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Systém Engineering in the Building Industry and Capital Construction
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Water Engineering and Water Management
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Stavební management a inženýring
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Geodézie a kartografie
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Geodesy and Cartography
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Akustika
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná
 • Acoustics
 • Stavební inženýrství
 • Ph.D.
 • Kombinovaná

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Copyright © 2020 - 2023. Všechna práva vyhrazena. Grafiku vytvořil Tomáš Hlad.